Visuomenės sveikatos stebėsena

Visuomenės sveikatos stebėsena –  tikslingai organizuotas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių sveikatos rizikos veiksnių stebėjimas, analizė ir vertinimas.


Varėnos rajono savivaldybės lygmeniu visuomenės sveikatos stebėsena vykdoma siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, sveikatą veikiančius rizikos  veiksnius ir šia informacija remiantis tikslingai planuoti bei įgyvendinti vietines visuomenės sveikatos prevencijos priemones.


Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną nuo 2010 metų vykdo Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 20142016 metų Varėnos  rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas patvirtintas ir  vykdomas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T-VII-821.


Stebėsenos programos tikslas – sukurti nuolatinę Varėnos rajono visuomenės sveikatos stebėsenos sistemą, kuria bus siekiama gauti išsamią informaciją apie rajono gyventojų sveikatos būklę, ją įtakojančius veiksnius ir jų kitimo tendencijas.

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita 2015 m. 

Varėnos rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikata 2015 m. 

Varėnos rajono savivaldybės moksleivių sveikata 2015 m. 

Varėnos rajono suaugusių žmonių gyvensenos tyrimas 2015 m. 

Varėnos rajono moksleivių gyvensenos tyrimas 2015 m. 

Kuprinių svėrimo akcijos Varėnos rajono savivaldybėje rezultatų analizė 2015 m. 

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita 2016 m.